Kependudukan Manggungmangu Manggungmangu

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 46
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 73
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 130
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 66
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 46
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 122
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 96
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 98
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 110
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 105
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 112
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 77
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 79
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 57
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 14
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 74
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 39

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 52
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 45
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 119
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 65
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 54
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 108
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 111
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 95
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 116
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 110
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 97
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 82
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 79
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 56
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 58
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 49